Stugan Archive

 • Tanken på att bygga en spelstuga fanns redan 1998 då minnesstenen placerades på platsen. 2007 tog stugbygget fart och hur arbetet har fortskridit kan man se och läsa om här. […]

  Stugans tillkomst

  Tanken på att bygga en spelstuga fanns redan 1998 då minnesstenen placerades på platsen. 2007 tog stugbygget fart och hur arbetet har fortskridit kan man se och läsa om här. […]

  Continue Reading...

 • Stugan ligger i Vrångtjärn mellan Norrhassel och Hassela. På platsen stod den så kallade ”Svärds loge” där Hultkläppen vid många tillfällen spelade till dans. Ca 200m därifrån finns Hultkläppens minnessten. […]

  Stugan

  Stugan ligger i Vrångtjärn mellan Norrhassel och Hassela. På platsen stod den så kallade ”Svärds loge” där Hultkläppen vid många tillfällen spelade till dans. Ca 200m därifrån finns Hultkläppens minnessten. […]

  Continue Reading...