Stugans tillkomst

Tanken på att bygga en spelstuga fanns redan 1998 då minnesstenen placerades på platsen. 2007 tog stugbygget fart och hur arbetet har fortskridit kan man se och läsa om här.

* Markägaren Holmen Skog ställde sig välvillig till uppförande av en stuga på tomten Svärd 3:8 belägen i Vrångtjärn. Kontakt togs även med Gränsfors bruk angående timring av stugan vid deras timringskurser. Byggnadslovet beviljades 27 februari 2007 av Nordanstigs kommun.

* Nya medlemmar värvades. Styrelsen räknade med att kunna värva ca 100 medlemmar, vilket vi i dagsläget är. Under våren 2007 började kontakter tas med sponsorer, bl.a. fick vi timmer till stugan från SCA. Därefter har vi under hela byggprojektet haft ett stort gensvar från företag och privatpersoner vid materialanskaffning och penningbidrag. Allt arbete som har nedlagts för att förverkliga idén om en spelstuga har utförts ideellt.

* Stugan började byggas på Gränsfors bruk i maj 2007. Röjning, markarbete och inmätning av grundstenarna pågick vid Svärds. I september var timringen färdigställd och stugan transporterades till Vrångtjärn för resning. Resningen av stommen gjordes klar under våren 2008. Insättning av takåsar och takning, golvläggning samt montering av fönster och dörr pågick till sensommaren.

* Under 2009 färdigställdes verandan och snickerier inomhus. En brunn grävdes och vatten kunde dras in i stugan.

* Under 2007-2009 har röjningsarbete pågått under tiden stugan har byggts. På tomten med närliggande område och gallring mot myren. Även vägen, parkering och gårdsplanen har iordningställts.

* Tack vare de tre personer som tog initiativet att starta detta projekt kunde en spelstuga till minne av Hultkläppen invigas 2009-08-30