Stugan

Stugan ligger i Vrångtjärn mellan Norrhassel och Hassela. På platsen stod den så kallade ”Svärds loge” där Hultkläppen vid många tillfällen spelade till dans. Ca 200m därifrån finns Hultkläppens minnessten. Stugan är 30m² och är försedd med eldstad och enkel möblering. Ett sovloft finns för övernattning.