Spelträffar sommaren 2014

24/6 Spekväll. Många spelmän trotsade vädret och besökte Hultkläppens spelstuga denna kväll.

Spelmansstämma  Söndag 27/7. Stipendiaterna spelade på stämman.