Hultkläppen

Hultkläppen (1834-1898) eller som han egentligen hette Per Alsén är kanske en av de mest legendariska spelmännen från Hälsingland. Han har lämnat efter sig ett stort antal låtar som konstnärligt får anses vara av högsta klass. Många av låtarna är svårspelade och ålderdomliga, de är i allra högst grad levande och spelas fortfarande inte bara i Sverige utom även utomlands. Efter sin hustrus död tappade Hultkläppen fotfästet i livet. Allt blev kaotiskt, han fortsatte att spela men allt för mycket brännvin och allmän oro gjorde att han levde ett oordnat liv. Det sägs att under den här tiden endast fanns en fast punkt i tillvaron och det var den koja i Vrångtjärn som han från och till bodde i när han var ute på vandring. 100 år efter hans död placerades en minnessten på platsen där hans koja en gång stod.
src=””>